Bộ Môn Tin Học 12

title Filter      Hiển thị #  
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả Số truy cập
1 Ôn tập bài 13_tin 12_theo chương trình mới 2016 - 2017 Administrator 698
2 Game ôn tập tin học 12_Bài 10_Báo cáo và kết xuất báo cáo_Theo chương trình mới nhất năm 2016-2017 Administrator 1082
3 Game ôn tập tin học 12_Bài 9_Báo cáo và kết xuất báo cáo_Theo chương trình mới nhất năm 2016-2017 Administrator 729
4 Game ôn tập tin học 12_Bài 8_Truy Vấn Dữ Liệu_Theo chương trình mới nhất năm 2016-2017 Administrator 583
5 Game ôn tập tin học 12_Bài 7_Liên Kết Bảng_Theo chương trình mới nhất năm 2016-2017 Administrator 635
6 Game ôn tập tin học 12_Bài 6_Biểu Mẫu_Theo chương trình mới nhất năm 2016-2017 Administrator 902
7 Game ôn tập tin học 12_Bài 5_CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG_Theo chương trình mới nhất năm 2016-2017 Administrator 1035
8 Ôn tập trắc nghiệm bài 3 tin học 12 năm 2016_2017 Administrator 768
9 Game ôn tập tin học 12_Bài 4_Cấu Trúc Bảng_Theo chương trình mới nhất năm 2016-2017 Administrator 1640
10 Ôn tập tin học 12 hk1 Administrator 2427
11 Trắc Nghiệm Tin Học 12 Administrator 2861
12 Bài Giảng Tin Học 12 Administrator 2580